skip to Main Content

Wie controleert of de bloemen wel écht zo duurzaam zijn?

Het keurmerk Green florist staat voor duurzaam ondernemen in de breedste zin.
Green florist product staat voor bloemen die op een duurzame wijze zijn geteeld.
Green florist shop staat voor een duurzame bedrijfsvoering van de zelfstandige bloemist.

Traceerbaarheid en controle

Onderdeel van het percentage duurzame bloemen in het boeket is een traceerbaarheid vanaf de bloemist terug de keten in. Dit betekent dat de controle bestaat uit het aantoonbaar maken van duurzaam aangekochte bloemen volgens de minimale MPS-A eis. Hier staan bepaalde registratie en administratieve criteria tegenover.

Wie voert deze controle uit?
De controle wordt uitgevoerd door de certificeringorganisatie MPS-ECAS. MPS-ECAS is als B.V. verbonden aan MPS. MPS-ECAS toetst de prestaties van kwekers en telers op het gebied van duurzaamheid en milieu. Tijdens deze controle wordt er gekeken naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval.

Op basis van de prestaties op bovengenoemde onderdelen wordt er een kwalificatie toegekend. Dit kan zijn MPS-A+, MPS-A, MPS-B en MPS-C.

Back To Top