skip to Main Content

Het keurmerk dat vertelt waar en hoe uw bloemen geteeld zijn

Het keurmerk Green florist staat voor duurzaam ondernemen in de breedste zin.
Green florist product staat voor bloemen die op een duurzame wijze zijn geteeld.
Green florist shop staat voor een duurzame bedrijfsvoering van de zelfstandige bloemist.

Green florist
product

Boeketten van duurzaam geteelde bloemen

Criteria Green florist boeketten

Boeketten met het Green florist keurmerk bestaan voor ten minste 80% uit bloemen met een aantoonbare MPS-A registratie. Deze wereldwijde standaard wordt toegekend door de onafhankelijke organisatie MPS.
De onderdelen waarop beoordeeld wordt zijn: gewasbescherming, meststoffen, energie, afval en traceerbaarheid. Concreet betekent dit dat het boeket voor tenminste 80% uit duurzaam geteelde en gekweekte bloemen bestaat.

Traceerbaarheid & controle

Van de bloemen met een MPS-A registratie kan de verantwoorde manier van telen en kweken door de hele keten heen getraceerd worden. Het Green florist keurmerk toont op basis van deze registratie aan of de samengestelde boeketten voor minimaal 80% uit duurzame bloemen bestaan.

Green florist boeketten

Green florist heeft een zeer gevarieerd assortiment van duurzame boeketten. Zo worden er boeketten aangeboden in de stijlen biedermeier-, moderne-, seizoens-, hoog-laag- en plukboeketten.

Green florist
shop

Zelfstandige bloemisten met een aantoonbaar duurzame bedrijfsvoering

Criteria Green florist bloemisten

Zelfstandige bloemisten met het Green florist keurmerk voldoen aan de gestelde eisen voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Zij zijn getoetst op diverse onderdelen zoals: duurzame inkoop, afvalscheiding, elektriciteit, transport en personeel. Het certificatieschema bevat een aantal harde eisen waaraan de bloemist moet voldoen en biedt tevens een aantal keuzeopties. Bekijk hier het certificatieschema.

Onafhankelijke controle

Bloemisten die in aanmerking willen komen voor het Green florist keurmerk worden door de geaccrediteerde organisatie MPS-ECAS getoetst. De organisatie verzorgt alle audits op locatie bij de bloemist. Daarbij zijn geen medewerkers van Green florist aanwezig.

Ambitie aangesloten bloemisten

De aangesloten bloemisten delen de ambitie om een toekomstbestendige standaard neer te zetten voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Een wereld waarin veel waarde gehecht wordt aan een zo klein mogelijke footprint en een zo groot mogelijke sociale verantwoordelijkheid. Duurzaam ondernemen gaat over ondernemen op een manier die positief bijdraagt aan natuur, mens en milieu. Samen gaan we voor een zo groot mogelijke impact binnen onze geliefde bloemensector.

Green florist
product

Boeketten van duurzaam geteelde bloemen

Criteria duurzame boeketten

Green florist heeft een assortiment van duurzame boeketten in meerdere variaties. Zo worden er boeketten aangeboden in de stijlen biedermeier-, moderne-, seizoens-, hoog-laag- en plukboeketten. Alle boeketten worden voor minimaal 80% gebonden met bloemen die aantoonbaar een MPS-A registratie hebben. Concreet betekent dit dat het boeket voor tenminste 80% uit duurzaam geteelde en gekweekte bloemen bestaat.

Traceerbaarheid & controle

Onderdeel van het percentage duurzame bloemen in het boeket is een traceerbaarheid vanaf de bloemist terug de keten in. Dit betekent dat de controle bestaat uit het aantoonbaar maken van duurzaam aangekochte bloemen volgens de minimale MPS-A eis. Hier staan bepaalde registratie en administratieve criteria tegenover.

Milieubewuste keuze

Green florist heeft als uitgangspunt om alle bedrijfsmatige keuzes, zowel voor haar zelf, als voor het Green florist label, af te wegen tegen de vraag of de te nemen beslissing een bijdrage levert aan het milieu en/of een duurzame bedrijfsvoering.

Met het Green florist label wordt de bloemist in staat gesteld om aantoonbaar invulling te geven aan een duurzame bedrijfsvoering. Binnen het certificatieschema zijn meerdere expliciet milieu-gerelateerde maatregelen opgenomen. Een certificering van Green florist is een milieubewuste keuze!

Green florist
shop

Bloemenwinkels met een duurzame bedrijfsvoering

Criteria voor bloemenwinkels

De intrinsieke motivatie om op een verantwoorde en duurzame manier invulling te geven aan de bedrijfsvoering is een absolute must! Onderwerpen die hierbij komen kijken zijn inkoopstrategie, afvalscheiding, elektriciteit, transport, medewerkers en nog veel meer. Het certificatieschema bevat een aantal eisen waaraan de bloemist móét voldoen. Dit zijn de harde eisen. Ook zijn er een aantal maatregelen die een bepaalde invulling vergen waarbij de bloemist een aantal keuzes kan maken.  Beide onderdelen zorgen voor een hele goede en brede basis.

Onafhankelijke controle

Een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie verzorgt alle audits op locatie bij de bloemist. Medewerkers van Green florist zijn hierbij niet aanwezig. 

Doelstellingen

Het is de doelstelling van Green florist om zoveel mogelijk Nederlandse bloemisten een Green florist certificering te kunnen bieden. Daarnaast is het een doelstelling om het aantal duurzaam geteelde bloemen en planten te kunnen vergroten door meer vraag te creëren bij telers en kwekers. Dit als gevolg van een Green florist certificering en een aanzienlijke verhoging aan duurzame inkoop.

laatste nieuws

laatste nieuws

“Elke dag een stukje groener” is de visie van Green florist. Het garanderen van duurzaamheid van kwekerij tot ontvanger. Op een manier dat positief bijdraagt aan natuur, mens en milieu.

Over Green florist

Het Green florist keurmerk staat voor 2 verschillende manieren van verduurzaming in de bloemenbranche. Green florist product gaat over het leveren van boeketten die aantoonbaar op een duurzame wijze zijn geteeld. Green florist shop gaat over een duurzame bedrijfsvoering van lokale en zelfstandige bloemisten.

logogroot

Over Green florist

Het Green florist keurmerk staat voor 2 verschillende manieren van verduurzaming in de bloemenbranche. Green florist product gaat over het leveren van boeketten die aantoonbaar op een duurzame wijze zijn geteeld. Green florist shop gaat over een duurzame bedrijfsvoering van lokale zelfstandige bloemist winkeliers.

Green florist is een initiatief van Topgeschenken Nederland B.V. Met het merk Topbloemen.nl en een netwerk van aangesloten lokale bloemisten vervult het bedrijf een actieve rol in de Nederlandse bloemenbranche.

Back To Top